Skip to main content
Umów wizytę

Regulamin

Regulamin zasad rezerwacji wizyt oraz korzystania z zabiegów w Gabinecie LaserBeauty.

 1. Celem potwierdzenia wizyty Klient otrzymuje sms lub telefon potwierdzający rezerwację na dwa dni przed planowaną wizytą.
 2. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Gabinetu nie później niż 24h od dnia poprzedzającego planowaną wizytę. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolnioną godzinę, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy. W przypadku wizyt, które zaplanowane są na poniedziałek, wizytę należy odwołać najpóźniej w poprzedzający piątek do godziny 15.00.
 3. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. W przypadku spóźnienia większego niż 5 minut, nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 4. W przypadku, gdy Klient nie stawi się na umówioną wizytę, lub nie odwoła jej na minimum 24h wcześniej przed planowaną wizytą, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku w wysokości 50 % wartości rezerwowanej usługi, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie,lub odwołania wizyty później niż 24h prze wizytą.
 5. W przypadku, gdy Klient ma wykupiony pakiet zabiegów i nie odwoła wizyty na 24h przed zabiegiem, będzie to jednoznaczne z uznaniem zabiegu za wykonany, co wiąże się z pomniejszeniem dostępnej do wykorzystania ilości zabiegów.
 6. W przypadku,gdy Klient ma wykupiony pakiet nielimitowany na depilację laserową i nie odwoła wizyty na minimum 24 h przed,kolejna wizyta będzie mogła odbyć się po 6 tygodniach.
 7. Na zabiegi z zakresu medycyny/kosmetologii estetycznej pobierany jest obowiązkowy zadatek w wysokości 30 % wartości usługi. Zadatek, można wpłacić osobiście przy umawianiu wizyty lub wpłacić przelewem na konto, maksymalnie 3 dni robocze od daty ustalenia wizyty. Kwota zadatku zostanie odliczona od sumy należności za wykonany zabieg.
 8. Wpłaty zadatku można dokonać gotówką lub przelewem na nasze konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie max do 3 dni od daty rezerwacji.
 9. Rezerwacja zabiegu i zamiana go na inny dużo krótszy zabieg i nie poinformowanie o tym dzień wcześniej kosmetologa, skutkuje naliczeniem opłaty 50 % ceny za niewykonany zabieg. To samo dotyczy kilku zabiegów umówionych w jednym terminie jeden po drugim i nie poinformowanie obsługi salonu na dzień przed zaplanowaną wizytą o rezygnacji z części zabiegów.
 10. Dopuszczamy możliwość odwołania wizyty przez salon, z powodów niezależnych od gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 11. Usługi / Pakiety/ Bony zakupione w LaserBeauty nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę. Ważność bonu to 3 miesiące od daty zakupu.
 12. Wykupienie usług oferowanych przez salon LaserBeauty oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

Rezerwujemy dla Państwa swój czas pracy i niejednokrotnie poświęcamy swój czas prywatny, aby dostosować się do klienta. Brak poinformowania nas odpowiednio wcześniej o rezygnacji z zabiegu, dezorganizuje naszą pracę i powoduje straty. Bardzo prosimy o szacunek dla naszej pracy i traktowanie nas tak, jak sami chcielibyście być traktowani.